Skolegårdsentralen

Meny

Velkommen til SkoleGårdSentralen (SGS)

SGS sin oppgave er å bidra til å at det etableres gode initiativ med formål å forebygge frafall fra skolen. SGS tilbyr å lede utviklingen i samarbeid med skoler, kommuner, bynære gårder og øvrige aktuelle offentlige og private aktører. Initiativet har fått navnet Skolegård.

SGS bygger sin erfaring på et systematisk arbeid med forebygging av frafall på Abildsø gård de siste 12 årene. Høsten 2006 ble Skolegård etablert etter en lengre planleggingsprosess med Utdanningsetaten, seks Oslo skoler, ppt, Sparebankstiftelsen DNB og Abildsø gård. SGS anser Skolegård som en utvidet del av det den offentlige skolen tilbyr.

Den langsiktige målsettingen for SGS er å bidra til at alle skoler har et godt og gjennomarbeidet kvalitets-tilbud til de barn og unge som er i målgruppen.

Skolegård er frem til dagens dato kun iverksatt på Abildsø gård og omfatter samarbeid med over 20 skoler i Oslo for ca. 50 barn/unge fra barne- og ungdomsskole, samt vg1. Resultatet fra dette arbeidet er så godt at initiativtakerne og støttespillerne (Abildsø gård, Oslo skolen, Sparebankstiftelsen DNB, FERD, m.fl.) har inspirert og bidratt til realisering av SGS.

SGS skal tilføre kvalitet og god utvikling på de forskjellige «Skolegårdene». SGS har derfor en medlemsside med tilgang til leksjoner og annet materiell, utveksling av kompetanse, opplæring/rådgivning og videreutvikling – i overenstemmelse med kompetansemålene i skolen.

Dersom du finner det interessant å lære mer om mulighetene, prosessen og kriteriene frem mot en vellykket etablering av Skolegård i ditt nærmiljø, ta gjerne kontakt med oss.

Videre lesing