Skolegårdsentralen

Meny

En vanlig dag på Skolegård

Oppstart av dagen
Dagen starter med å møte eleven i døra med håndtrykk, ta øyekontakt, ønske velkommen og gi uttrykk for at du synes det er godt å se barnet/ønske en god dag. Ta av yttertøy og sko, evt. ta på innesko. Innlevering av mobil.

Frokost
Frokost er en viktig start på dagen. Før barna kommer skal bordet være pent dekket, gjerne fyr på peisen om det er peis i rommet. Når alle har satt seg ønskes velkommen før man begynner å spise. Det skal gis beskjed «Værsågod». Barna smører først matpakke til lunsj før de spiser. Dette fordi dersom annen rekkefølge, vil ikke alle smøre matpakke fordi de er mette. Matpakkene samles inn så snart pakkene er laget.

Ingen får forlate bordet under frokost. De voksne sitter jevnt fordelt rundt bordet/bordene. Spørsmål til barna og hyggelig samtale er fokus. Dette er en del av norskundervisningen. Lederne går foran som et godt forbilde med å være høflige i samtalen («Kan du vær så snill å sende meg…., Tusen takk, osv. ).

Overgang fra frokost til fellessamling
Fra frokost til fellessamling er overgangen viktig. Alle skal sitte ved bordet inntil de får beskjed om å reise seg. Hver elev tar da med seg tallerken, glass og bestikk, setter stolen inntil og går ut på kjøkkenet for å sette fra seg oppvasken. På kjøkkenet er det en person som tar imot eleven og ser til at det går rolig for seg. Eleven går videre til rommet for fellessamlingen. I rommet for fellessamlingen er det en person som tar i mot og anviser plass. Det kan være en fordel om elevene har faste plasser. Overganger er viktig, fordi det er ofte der konflikter kan oppstå. Når de kjenner at de mestrer disse overgangene, uten at det er behov for irettesettelse blir dette en god mestringsopplevelse.

Fellessamling SOFT (sosial ferdighetstrening)
I fellessamlingen har vi åpen hestesko uten bord. Her har vi alltid en «gårdshistorie», tar opp aktuelle samtaletema, gjennomfører øvelser/rollespill/lek som skal sette et godt fokus for dagen. Hver fjerde gang viser mediagruppa sitt filmprosjekt. Vi har kun tre regler som elevene er med å gjenta nesten hver gang med følgende spørsmål fra leder: «Hvilke tre regler var det vi har for denne samlingen? Si en regel hver med hvorfor vi har denne regelen». Reglene er som følger:
– Armer og bein i ro
– Rekk opp hånda når du vil si noe
– Se på den som snakker
Viktigheten av disse reglene kan i begynnelsen illustreres med rollespill e.l. Disse få og enkle reglene fungerer godt og elevene samarbeider bra. Ellers færrest mulig regler, men hvor de voksne er gjennomført gode rollemodeller – det fungerer best.

Faggrupper
Etter Soften deles det opp i faggrupper på 3-5 elever. Typiske fagtema/leksjoner kan være Mat & Helse, Snekker/sløyd, Media, Gårdsarbeid, Natur og friluft – avhengig av bla.a. faglig kompetanse på medarbeiderne. Hvert fagtema har utviklet leksjoner som inneholder flere av de vanlige skolefagene som f.eks. norsk, matematikk og naturfag i samme leksjon. Hver gruppe har en faglig gruppeleder og en assistent. Denne gruppen med elever holder sammen hele året om den fungerer godt. Hver gruppe er tre ganger/uker på samme fagtema før nytt fagtema.

Log
Før lunsj skriver hver enkelt en log som omhandler dagens gjøremål, den beste opplevelsen denne dagen, o.l.)

Lunsj
Felles lunsj. Alle sammen sitter i samme rom under lunsjen, men hvor hver elev sitter på bord sammen med sin gruppe. Matpakkene leveres ut når alle har satt seg. Mat & Helse gruppe lager lunsj til alle hver tredje uke.

Avslutning
Hver elevgruppe presenterer muntlig de viktigste tingene fra dagen for de andre elevene. Gruppens leder bidrar med spørsmål. I perioder leses det høyt fra bok som avslutning. Det planlegges for å få en rolig start og avslutning på dagen.

Tilbake til Forside