Skolegårdsentralen

Meny

Etablering av Skolegård på Stokke prestegård

I området Stokke, Sandefjord og Tønsberg kan barn/unge, foreldre og skole/kommune glede seg til at Skolegård planlegges etablert på Stokke prestegård fra høsten 2019. Dette blir et riktig godt tilbud til barn/unge som av ulike årsaker trenger et utvidet skoletilbud.

Stiftelsen Stokke Prestegård (SP) ble etablert sommeren 2018. Stiftelsen har som hovedfokus å forebygge frafall fra skole og benytte Stokke prestegård som arena for arbeidet. Fam. Solberg flyttet inn på Stokke Prestegård sommeren 2018 og vil være vertskap for de aktiviteter som vil finne sted på gården. SP har begynt et godt og systematisk arbeid mot etablering av Skolegård på gården. Opplysningsvesenets fond (OVF) som eier gården har vist stor generøsitet med å gjøre gården tilgjengelig for formålet. SP vil i tiden som kommer ha fokus på å være i god dialog med skole, kommune og andre aktører med tanke på en best mulig oppstart av Skolegård høsten 2019. SP planlegger å bygge et snekkerverksted i låven, et godt arbeidskjøkken og skaffe tilveie møbler og utstyr som trengs for oppstarten.

Dersom du har spørsmål eller har noe du kan ha lyst til å bidra med, send gjerne epost til stokkeprestegaard@gmail.com – kontaktperson Øyvind Solberg.

Tilbake til nyhetsoversikt