Skolegårdsentralen

Meny

Forskning

Forskning på Abildsø gård – Skolegård Vg1 Byggfag

Forskningsprosjektets hensikt er å undersøke Skolegård Byggfags organisering og virkning på individ – og systemplan med fokus på:

  1. Individuell oppfølging og utvikling
  2. Samarbeid og helhetlig tenkning, tverrfaglig og tverrsektorielt

Problemstillinger:

  • Hvordan kan en alternativ læringsarena som Skolegård Byggfag bidra til gjennomføring av videregående opplæring?
  • Hvem er elevene ved Skolegård Byggfag Abildsø?
    • Tidligere skolehistorie og erfaringer
  • Hvordan samarbeider de ansatte ved Skolegård Byggfag Abildsø med nettverk og systemer rundt den enkelte elev?
  • Hvilket utbytte opplever elevene å ha av tilbudet?

Datainnsamlingen gjøres gjennom intervjuer med elever, foresatte, lærere ved elevenes opprinnelige skole og ansatte ved Skolegård Byggfag Abildsø. Forskningsprosjektet vil følge Skolegård Byggfag Abildsø fram til 2020.

Kontaktperson for prosjektet er:

Førstelektor Anne Karin Larsen, annekarin.larsen@hioa.no
Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus