Skolegårdsentralen

Meny

Starte Skolegård?

SGS kan tilby bynære gårder, skoler og kommuner en utstrakt hånd i arbeidet med å etablere Skolegårdsmodellen i eget lokalmiljø. Stokke prestegård (i Stokke, Sandefjord kommune) er først ute og det er en målsetting at Skolegård er i gang på denne lokasjonen fra høsten 2019.

SGS har god innsikt i prosessen fra ide til etablering og kan bistå i en avklaring rundt hva som kreves for å få til en vellykket etablering av Skolegård.

Dersom det i fellesskap konkluderes med at etablering av Skolegård er ønskelig og mulig, kan SGS bidra i en avtalt tidsperiode frem mot god drift. SGS har utarbeidet et komplett opplegg for dette både på prosess og innhold.

Dersom du er interessert i å vurdere Skolegård i ditt lokalmiljø, vennligst send epost til: SGS@abildso.org